پزشکان بدون مرز درمان
سرخط خبرها
خانه / A / Acarbose

Acarbose

آکاربوز
موارد و مقدار مصرف:
ديابت نوع 2، به تنهايي يا در تركيب با يك سولفونيل اوره، انسولين يا متفورمين. بزرگسالان: شروع با mg25 خوراكي، سه بار در روز همراه با اولين لقمة غذا؛ بر اساس سطح گلوكز يك ساعت بعد از غذا و ميزان تحمل، تنظيم دوز هر 4 تا 8 هفته صورت مي‌گيرد. دوز نگهدارنده بر اساس وزن بيمار 50 تا 100 ميلي‌گرم سه بار در روز مي‌باشد. حداكثر دوز براي بيماران با وزن كمتر از kg60، mg50 سه بار در روز و براي بيماران با وزن بيش از kg60، mg100 سه بار در روز همراه غذا مي‌ باشد. مكانيسم اثر آكاربوز به‌صورت رقابتي آنزيم آلفا- آميلاز پانكراس و آنزيم آلفا- گلوكوزيداز متصل به غشاي انتروسيت‌ها را مهار مي‌كند. بنابراين جذب كربوهيدراتها و گلوكز به تأخير افتاده و سطح قند پس از غذا كاهش مي‌يابد.
تداخل دارويي:
مهاركننده‌هاي كانال كلسيم (CCBs)، كورتيكواستروئيدها، استروژن‌ها، داروهاي ضد بارداري هورموني، ايزونيازيد، نيکوتينيك اسيد، فنوتيازين‌ها، فني توئين، داروهاي مقلد سمپاتيك، تيازيدها و ديگر ديورتيكها و فرآورده‌هاي تيروئيد ممكن است باعث هايپرگليسمي و يا در صورت قطع مصرف منجر به هايپوگليسمي شوند، قند خون بطور مرتب بايد كنترل شود. اين دارو ممكن است باعث كاهش سطح ديگوكسين شود. آکاربوز ممكن است باعث افزايش اثر هايپوگليسميك انسولين و سولفونيل اوره‌ها شود. پانكرآتين باعث كاهش اثر آكاربوز مي‌شود.
اثر بر آزمايشهاي تشخيصي:
ممكن است باعث افزايش سطح AST و ALT شود. ممكن است سطوح ويتامين B6 و كلسيم پلاسما را كاهش دهد.
فارماكوكينتيك:
جذب: جذب دارو بسيار كم مي‌باشد. پخش: اين دارو بطور موضعي در دستگاه گوارش اثر مي‌كند. متابوليسم: دارو در دستگاه گوارش ، عمدتاً به واسطه باكتريهاي روده و بخشي توسط آنزيمهاي هضم كننده متابوليزه مي‌شود. دفع: طي 96 ساعت ، %51 دوز مصرف شده به صورت تغيير نيافته در مدفوع دفع مي‌شود. داروي جذب شده بطور كامل توسط كليه‌ها دفع مي‌شود. نيمه عمر پلاسمايي در حدود 2 ساعت مي‌باشد.
موارد منع مصرف و احتياط:
موارد منع مصرف: حساسيت به دارو ، كتواسيدوز ديابتي، سيروز، بيماري التهابي روده، زخم كولون، انسداد نسبي روده، بيماريهاي مزمن روده‌اي كه مانع هضم و جذب مي‌شود و نيز بيماريهاي روده‌اي كه در اثر ايجاد گاز تشديد مي‌شود، كراتينين سرمي بيش از mg/dl 2 ، بارداري و شيردهي. موارد احتياط: نارسايي كليوي خفيف تا متوسط
اشكال دارويي:
: Tablet: 50, 100mg
طبقه‌بندي فارماكولوژيك:
: مهار كننده آلفا – گلوكوزيداز طبقه‌بندي درماني: ضد ديابت طبقه‌بندي مصرف در بارداري: ردة B ملاحظات اختصاصي در صورت بروز هايپوگليسمي از دكستروز استفاده كنيد. در سال اول شروع دارو، ترانس آمينازهاي سرمي را هر 3 ماه و پس از آن به صورت دوره‌اي چك نماييد. در صورت غير طبيعي شدن، ممكن است تعديل دوز يا قطع دارو ضروري باشد. عوارض جانبي دستگاه گوارش: درد شكمي، اسهال، نفخ. كبد: اختلال كبدي متابوليك: هايپوگليسمي، كمبود ويتامين B6

تلگرام

مطلب پیشنهادی

Astemizole

Astemizole آستمیزول طبقه بندی مارتیندل : آنتی هیستامین ها طبقه بندی درمانی : بدون طبقه …

Aspirin

Aspirin آسپرین طبقه بندی مارتیندل : داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها طبقه بندی …