پزشکان بدون مرز درمان
سرخط خبرها
خانه / A / Abiraterone

Abiraterone

Abiraterone

طبقه بندی مارتیندل :

طبقه بندی درمانی : بدون طبقه بندی درمانی

 مترجم متن

مطلب پیشنهادی

Atracurium Besilate

Atracurium Besilate آتراکوریوم بسیلات طبقه بندی مارتیندل : داروهای مسدود کننده عصب- عضله طبقه بندی …

Atovaquone

Atovaquone آتوواکوئون طبقه بندی مارتیندل : داروهای ضد پروتوزوآها طبقه بندی درمانی : داروهای ضد …