پزشکان بدون مرز درمان
سرخط خبرها
خانه / T / Tetanus Antitoxins

Tetanus Antitoxins

Tetanus Antitoxins

ضد سم کزاز

طبقه بندی مارتیندل : واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها

طبقه بندی درمانی : بدون طبقه بندی درمانی

 

موارد مصرف ضد سم کزاز

اين فرآورده براي ايجاد ايمني انتقالي بر عليه بيماري كزاز درافراد زخمي كه زخم آنها با اسپور باكتري كزاز آلوده شده باشد، اتوجه: پيش از مطالعه اين تك نگار، مراجعه به تك نگاركلي آنتي توكسين ها ضروري است.

اين فرآورده براي ايجاد ايمني انتقالي بر عليه بيماري كزاز درافراد زخمي كه زخم آنها با اسپور باكتري كزاز آلوده شده باشد، استفاده مي شود.
مکانیسم اثر ضد سم کزاز

اين فرآورده حاوي گلوبولين هاي ضد سم اختصاصي بر عليه سم توليد شده توسط Clostridium tetani است.

عوارض جانبی ضد سم کزاز

شوك آنافيلاكتيك، كاهش فشار خون، كهير، اختلال تنفسي، و بيماري سرمي از عوارض جانبي اين فراورده است.

هشدار ها ضد سم کزاز

1. قبل از تزريق، آزمون حساسيت انجام شود.
2. به دليل كوتاه بودن اثر اين پادزهرنبايد از آن براي پيشگيري استفاده شود. اگر چه مي توان براي كودكان واكسينه نشده و در معرض خطر ابتلا استفاده كرد. در اين صورت بايد به طور همزمان براي ايجاد ايمني فعال توكسوئيدكزاز نيز تزريق شود.
3. آزمون حساسيت: مقدار 2/0 ميلي ليتر از محلول رقيق شده (1:10 براي افراد بدون سابقه آلرژي و 1:100 براي افراد با سابقه آلرژي) سرم طبيعي اسب يا پادزهر را بايد زيرجلدي تزريق كرد. براي نتيجه آزمون لازم است 30 دقيقه صبر كرد و در صورت عدم واكنش 2/0 ميلي ليتر از فرآورده رقيق نشده بايد تزريق شود، در صورت عدم واكنش حساسيتي مي توان مقدار كافي از اين پادزهر را مصرف كرد.
توصیه های دارویی ضد سم کزاز

1. اين پادزهر فقط سم باكتري Clostridium tetani را خنثي مي كند و اثري بر خود باكتري ندارد. بنابراين علاوه برتزريق پادزهر، ساير درمان هاي زخم ضروري مي باشد. ضدعفوني كردن زخم به وسيله يد نيز اثر تخريبي قابل ملاحظه اي بر سم باكتري دارد.
2. در صورتي كه فرد به سرم حساسيت داشته يا قبلاً با توكسوئيد كزاز واكسينه شده باشد، بيمار بايد فقط يك نوبت تزريق توكسوئيد كزاز دريافت كند و نيازي به تزريق پادزهرنيست.
3. به منظور درمان بيماري كزاز، علاوه بر مصرف پادزهر، همزمان درمان هاي جراحي و علامتي شامل مصرف آنتي بيوتيك ها، آرام بخش ها، ضد تشنج ها و شل كننده هاي عضلاني ضروري مي باشد.
4. فرآورده را بايد در دماي بين 8-2 درجه سانتيگراد و از انجماد آن جلوگيري كرد.

تلگرام

مطلب پیشنهادی

Triamterene-H

Triamterene-H تریامترن اچ طبقه بندی مارتیندل : داروهای قلبی عروقی طبقه بندی درمانی : الکترولیت …

Triamcinolone-Topical

Triamcinolone-Topical تریامسینولون-موضعی طبقه بندی مارتیندل : کورتیکواستروئیدها طبقه بندی درمانی : داروهای موثر بر پوست …