پزشکان بدون مرز درمان
سرخط خبرها
خانه / P / Policosanol

Policosanol

Policosanol

پولی کوزانول

طبقه بندی مارتیندل : داروهای قلبی عروقی

طبقه بندی درمانی : بدون طبقه بندی درمانی

تلگرام

مطلب پیشنهادی

Protein Supplement

Protein Supplement طبقه بندی مارتیندل : عوامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها) طبقه بندی …

Protamine

Protamine پروتامین طبقه بندی مارتیندل : آنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها طبقه …