پزشکان بدون مرز درمان
سرخط خبرها
خانه / Z / Zofenopril Calcium

Zofenopril Calcium

Zofenopril Calcium

زوفنوپریل کلسیم

طبقه بندی مارتیندل : داروهای قلبی عروقی

طبقه بندی درمانی : بدون طبقه بندی درمانی

 

موارد مصرف زوفنوپریل کلسیم

– کنترل پرفشاری خون
– درمان سکته حاد دیواره قدامی قلب

تلگرام

مطلب پیشنهادی

Zafirlukast

Zafirlukast زفیرلوکاست طبقه بندی مارتیندل : گشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم طبقه …

zincplus

روی یکی از عناصری است که بعد از آهن فراوانترین عنصر جزئی در بدن به …