پزشکان بدون مرز درمان
سرخط خبرها

X

Xylometazoline

Xylometazoline زایلومتازولین طبقه بندی مارتیندل : داروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی طبقه بندی درمانی : بدون طبقه بندی درمانی   موارد مصرف زایلومتازولین داروی گزیلومتازولین يك سمپاتوميتيك با اثر مستقيم با فعاليت قابل توجه الفا-ادرنرژیکی است. يك منقبض كننده عروق است كه از …

توضیحات بیشتر »