پزشکان بدون مرز درمان
سرخط خبرها

Z

Zuclopenthixol

Zuclopenthixol زوکلوپنتیکسول طبقه بندی مارتیندل : خواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها طبقه بندی درمانی : بدون طبقه بندی درمانی   موارد مصرف زوکلوپنتیکسول – کنترل اسکیزوفرنی • تزریق ملح استات جهت درمان حاد و کوتاه مدت، ملح دکانوات جهت درمان طولانی مدت و ملح هیدروکلراید برای فاز اولیه یا …

توضیحات بیشتر »

Zopiclone

Zopiclone زوپیکلون طبقه بندی مارتیندل : خواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها طبقه بندی درمانی : بدون طبقه بندی درمانی   موارد مصرف زوپیکلون طول مدت اثر کوتاهی دارد. این دارو بعنوان هیپنوتیک در درمان کوتاه مدت بی خوابی بکار می رود. فارماکوکینتیک زوپیکلون این دارو بسرعت از طریق خوراکی …

توضیحات بیشتر »

Zonisamide

Zonisamide زونیساماید طبقه بندی مارتیندل : داروهای ضد صرع طبقه بندی درمانی : داروهای موثر بر سیستم اعصاب مرکزی >  داروهای ضدتشنج >  داروهای متفرقه ضدتشنج   موارد مصرف زونیساماید این دارو به عنوان درمان کمکی در درمان تشنج پارشیل استفاده می شود. فارماکوکینتیک زونیساماید این دارو از طریق دستگاه …

توضیحات بیشتر »

Zolpidem

Zolpidem زولپیدم طبقه بندی مارتیندل : خواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها طبقه بندی درمانی : داروهای موثر بر سیستم اعصاب مرکزی >  داروهای ضداضطراب، آرام بخش و خواب آور >  داروهای متفرقه ضداضطراب، آرام بخش و خواب آور   موارد مصرف زولپیدم این دارو شروع اثر سریع و طول …

توضیحات بیشتر »

Zolmitriptan

Zolmitriptan زولمی تریپتان طبقه بندی مارتیندل : داروهای ضد میگرن طبقه بندی درمانی : داروهای موثر بر سیستم اعصاب مرکزی >  داروهای ضد میگرن >  آگونیست های انتخابی سروتونین   موارد مصرف زولمی تریپتان این دارو در درمان حاد حملات میگرن کاربرد داشته و نبایستی بصورت پروفیلاکسی استفاده شود. این …

توضیحات بیشتر »

Zoledronic Acid

Zoledronic Acid زولدرونیک اسید طبقه بندی مارتیندل : داروهای استخوان ساز طبقه بندی درمانی : عوامل درمانی متفرقه >  مهارکننده تخریب استخوانی   موارد مصرف زولدرونیک اسید اسید زولدرونیک یک آمینوبیس فسفونات و مهار کننده قوی باز جذب استخوان است و در هیپرکلسمی ناشی از بد خیمی کاربرد دارد که …

توضیحات بیشتر »

Zofenopril Calcium

Zofenopril Calcium زوفنوپریل کلسیم طبقه بندی مارتیندل : داروهای قلبی عروقی طبقه بندی درمانی : بدون طبقه بندی درمانی   موارد مصرف زوفنوپریل کلسیم – کنترل پرفشاری خون – درمان سکته حاد دیواره قدامی قلب

توضیحات بیشتر »

Ziprasidone

Ziprasidone زیپراسیدون طبقه بندی مارتیندل : خواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها طبقه بندی درمانی : داروهای موثر بر سیستم اعصاب مرکزی >  داروهای روان درمانی >  داروهای ضد جنون >  داروهای ضدجنون آتیپیک   موارد مصرف زیپراسیدون درمان اسکیزوفرنی؛ درمان اپیزودهای حاد مانیک یا اپیزودهای ترکیبی اختلال دو قطبی …

توضیحات بیشتر »

Zinc Undecylenate

Zinc Undecylenate زینک اندسلینات طبقه بندی مارتیندل : داروهای ضد قارچ طبقه بندی درمانی : بدون طبقه بندی درمانی   موارد مصرف زینک اندسلینات Undecenoic Acid و نمک روی (zinc) آن به صورت موضعی در پیشگیری و درمان درماتوفیتوز سطحی به ویژه تیناپدیس کاربرد دارد که غلظت های Undecenoic Acid …

توضیحات بیشتر »

Zinc supplement

Zinc supplement زینک طبقه بندی مارتیندل : عوامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها) طبقه بندی درمانی : الکترولیت ها – تامین وتنظیم کننده های آب و کالری بدن >  عوامل جایگزین کننده   موارد مصرف زینک سولفات روي به عنوان مكمل در پيشگيري و درمان كمبود روي مصرف مي …

توضیحات بیشتر »

Zinc Oxide

Zinc Oxide زینک اکساید طبقه بندی مارتیندل : داروهای پوستی و ضد آفتاب ها طبقه بندی درمانی : داروهای موثر بر پوست و غشای مخاطی >  عوامل متفرقه موثر بر پوست و غشای مخاطی   موارد مصرف زینک اکساید اكسيد روي براي پيشگيري از آفتاب‌سوختگي، پيري زودرس پوست، درمان خشكي …

توضیحات بیشتر »

Zinc Acetate

Zinc Acetate طبقه بندی مارتیندل : طبقه بندی درمانی : بدون طبقه بندی درمانی   موارد مصرف – درمان نگهدارنده بیماری ویلسون بعد از درمان اولیه با داروهای شلات کننده

توضیحات بیشتر »

Zidovudine+Lamivudine

Zidovudine+Lamivudine زیدوودین+لامیوودین طبقه بندی مارتیندل : ضد ویروسها طبقه بندی درمانی : داروهای ضد عفونت >  داروهای ضد ویروس >  داروهای ضد رترو ویروس >  داروهای ضد ایدز نوکلئوزیدی مهارکننده ترانس کریپتاز معکوس   موارد مصرف – درمان عفونت HIV زمانیکه شواهد بالینی و یا ایمنولوژیکی بیانگر پیشرفت بیماری باشد.

توضیحات بیشتر »

Zidovudine

Zidovudine زیدوودین طبقه بندی مارتیندل : ضد ویروسها طبقه بندی درمانی : داروهای ضد عفونت >  داروهای ضد ویروس >  داروهای ضد رترو ویروس >  داروهای ضد ایدز نوکلئوزیدی مهارکننده ترانس کریپتاز معکوس   موارد مصرف زیدوودین زید وود ین، همراه با سایر داروهای ضد ریتروویروس، در درمان عفونت ناشی …

توضیحات بیشتر »

Zanamivir

Zanamivir زانامیویر طبقه بندی مارتیندل : ضد ویروسها طبقه بندی درمانی : داروهای ضد عفونت >  داروهای ضد ویروس >  مهارکننده های نورامینید ها   موارد مصرف زانامیویر زانامیویر، آنزیم سطحی ویروس به نام نورامینیداز(سیالیداز) را مهار می کند که این آنزیم جهت آزادسازی ذرات جدید تشکیل شده ویروسی از …

توضیحات بیشتر »

Zaleplon

Zaleplon زالپلون طبقه بندی مارتیندل : خواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها طبقه بندی درمانی : داروهای موثر بر سیستم اعصاب مرکزی >  داروهای ضداضطراب، آرام بخش و خواب آور >  داروهای متفرقه ضداضطراب، آرام بخش و خواب آور   موارد مصرف زالپلون این دارو بعنوان هیپنوتیک در درمان کوتاه …

توضیحات بیشتر »

Zalcitabine

Zalcitabine زالسیتابین طبقه بندی مارتیندل : ضد ویروسها طبقه بندی درمانی : داروهای ضد عفونت >  داروهای ضد ویروس >  داروهای ضد رترو ویروس >  داروهای ضد ایدز نوکلئوزیدی مهارکننده ترانس کریپتاز معکوس   موارد مصرف زالسیتابین فعالیت ضد ویروسی: زالسیتابین در درون سلول طی مراحلی به تری فسفات تبدیل …

توضیحات بیشتر »

Zafirlukast

Zafirlukast زفیرلوکاست طبقه بندی مارتیندل : گشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم طبقه بندی درمانی : داروهای تنفسی >  داروهای ضدالتهاب >  تعدیل کننده های لوکوترین   موارد مصرف زفیرلوکاست زفیرلوکاست یک آنتاگونیست انتخابی برای گیرنده 4D لوکوترین است گیرنده ای که تحریک آن به وسیله لوکوترین های …

توضیحات بیشتر »

zincplus

روی یکی از عناصری است که بعد از آهن فراوانترین عنصر جزئی در بدن به شمار می رود. این عنصر در فعالیت بیش از 100 آنزیم مختلف بخصوص آنزیمهایی که در سوخت و ساز پروتئین ها و کربو هیدراتها درگیر هستند دخالت دارد اولین مطالعات کمبود روی در حدود 520 …

توضیحات بیشتر »

Zolpidem tartrate

زولپيدم موارد و مقدار مصرف: درمان کوتاه مدت بي خوابي بزرگسالان: mg 10 خوراکي بلافاصله قبل از خواب. سالمندان: mg 5 خوراکي بلافاصله قبل از خواب، بيشترين ميزان قابل مصرف در شبانه روز mg 10مي باشد. تنظيم دوز: در بيماران ناتوان و يا مبتلا به نارسايي کبد، mg 5 از …

توضیحات بیشتر »