پزشکان بدون مرز درمان
سرخط خبرها

I

Ivermectin

Ivermectin ایورمکتین طبقه بندی مارتیندل : داروهای ضد کرم طبقه بندی درمانی : داروهای ضد عفونت >  داروهای ضد کرم

توضیحات بیشتر »

Ivabradine

Ivabradine طبقه بندی مارتیندل : طبقه بندی درمانی : بدون طبقه بندی درمانی

توضیحات بیشتر »

Itraconazole

Itraconazole ایتراکونازول طبقه بندی مارتیندل : داروهای ضد قارچ طبقه بندی درمانی : داروهای ضد عفونت >  داروهای ضد قارچ >  آزول ها   موارد مصرف ایتراکونازول ایتراکونازول یک تریازول ضد قارچ می باشد که به صورت خوراکی جهت درمان کاندیدیاز اروفارنژیال وولووواژینال و pityriasis versicolor ، درماتوفیت پاسخ نداده …

توضیحات بیشتر »

Isoxsuprine

Isoxsuprine ایزوکسوپورین طبقه بندی مارتیندل : طبقه بندی درمانی : داروهای قلبی-عروقی >  داروهای وازودیلاتور >  داروهای متفرقه وازودیلاتورها   موارد مصرف ایزوکسوپورین اين دارو براي تسكين علائم ناشي از نارسايي عروق مغزي، درمان اختلالات عروق محيطي ناشي از تصلب شرائين، سندرم رينود، تجويز مي‌شود. مکانیسم اثر ایزوکسوپورین ايزوكسوپرين يك …

توضیحات بیشتر »

Isotretinoin

Isotretinoin ایزوترتینوئین طبقه بندی مارتیندل : داروهای پوستی و ضد آفتاب ها طبقه بندی درمانی : داروهای موثر بر پوست و غشای مخاطی >  عوامل متفرقه موثر بر پوست و غشای مخاطی   موارد مصرف ایزوترتینوئین ايزوترتينوئين رتينوئيدي است كه براي درمان سيستميك سيستيك نودولا و بثورات جلدي توده‌اي (conglobate …

توضیحات بیشتر »

Isosorbide Mononitrate

Isosorbide Mononitrate ایزوسوربید منونیترات طبقه بندی مارتیندل : داروهای قلبی عروقی طبقه بندی درمانی : داروهای قلبی-عروقی >  داروهای وازودیلاتور >  نیترات ها و نیتریت ها   موارد مصرف ایزوسوربید منونیترات اين دارو در درمان آنژين صدري مزمن مصرف مي‌شود. فارماکوکینتیک ایزوسوربید منونیترات تقريباً 100% دارو از مجراي گوارش جذب …

توضیحات بیشتر »

Isosorbide Dinitrate

Isosorbide Dinitrate ایزوسورباید دی نیترات طبقه بندی مارتیندل : داروهای قلبی عروقی طبقه بندی درمانی : داروهای قلبی-عروقی >  داروهای وازودیلاتور >  نیترات ها و نیتریت ها   موارد مصرف ایزوسورباید دی نیترات ايزوسور بايد در پيشگيري و درمان آنژين صدري حاد و درمان آنژين صدري مزمن مصرف مي‌شود. فارماکوکینتیک …

توضیحات بیشتر »

Isoproterenol

Isoproterenol ایزوپروترنول طبقه بندی مارتیندل : داروهای قلبی عروقی طبقه بندی درمانی : داروهای اتونومیک >  داروهای مقلد سمپاتیک(آدرنرژیک ها)  >  داروهای آگونیست بتا آدرنرژیک >  آگونیست های غیرانتخابی بتا آدرنرژیک   موارد مصرف ایزوپروترنول ایزوپروترنول در درمان علامتی آسم برنشیال، اسپاسم نایژه ای برگشت پذیر همراه التهاب نایژه‌ها، آمفیزم‌ریوی، …

توضیحات بیشتر »

Isoniazid-PR

Isoniazid-PR ایزونیازید-پی ار طبقه بندی مارتیندل : داروهای ضد باکتری طبقه بندی درمانی : داروهای ضد عفونت >  داروهای ضد مایکوباکتریوم >  داروهای ضد توبرکلوز موارد مصرف ایزونیازید-پی ار این دارو ترکیبی از سه داروی انتخاب اول برای درمان سل در فاز اولیه ( 2 ماه اول درمان ) می …

توضیحات بیشتر »

Isoniazid

Isoniazid ایزونیازید طبقه بندی مارتیندل : داروهای ضد باکتری طبقه بندی درمانی : داروهای ضد عفونت >  داروهای ضد مایکوباکتریوم >  داروهای ضد توبرکلوز   موارد مصرف ایزونیازید ایزونیازید همراه با سایر داروهای ضد سل در درمان سل و به تنهایی برای پیشگیری از بروز این بیماری مصرف می شود. …

توضیحات بیشتر »

Isoflurane

Isoflurane ایزوفلوران طبقه بندی مارتیندل : بیهوش کننده های عمومی طبقه بندی درمانی : داروهای موثر بر سیستم اعصاب مرکزی >  داروهای بیهوشی عمومی >  داروهای بیهوشی استنشاقی   موارد مصرف ایزوفلوران ايزوفلوران به عنوان بيهوش كننده براي القاء و ادامه بيهوشي مصرف مي‌شود. فارماکوکینتیک ایزوفلوران حداقل غلظت آلوئولي (MAC …

توضیحات بیشتر »

Isoconazole

Isoconazole ایزوکونازول طبقه بندی مارتیندل : داروهای ضد قارچ طبقه بندی درمانی : بدون طبقه بندی درمانی   موارد مصرف ایزوکونازول ایزوکونازول نیترات یک ایمیدازول ضد قارچ می باشد که به صورت موضعی در درمان میکوز واژنی به ویژه در اثر کاندیدا و در عفونت های قارچی پوست مورد استفاده …

توضیحات بیشتر »

Isocarboxazid

Isocarboxazid ایزوکربوکسازید طبقه بندی مارتیندل : داروهای ضد افسردگی طبقه بندی درمانی : داروهای موثر بر سیستم اعصاب مرکزی >  داروهای روان درمانی >  داروهای ضدافسردگی >  داروهای مهارکننده مونو آمین اکسیداز   موارد مصرف ایزوکربوکسازید اين دارو در درمان افسردگي اصلي مصرف مي‌شود. مکانیسم اثر ایزوکربوکسازید ايزوكربوكسازيد آنزيم مونوآمينواكسيداز …

توضیحات بیشتر »

Isavuconazole

Isavuconazole طبقه بندی مارتیندل : داروهای ضد قارچ طبقه بندی درمانی : داروهای ضد عفونت >  داروهای ضد قارچ >  آزول ها   موارد مصرف Isavuconazole is a new extended-spectrum triazole with activity against yeasts, molds, and dimorphic fungi. It is approved for the treatment of invasive aspergillosis and mucormycosis. …

توضیحات بیشتر »

Iron Sucrose

Iron Sucrose ایرون سوکروز طبقه بندی مارتیندل : عوامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها) طبقه بندی درمانی : داروهای موثر بر تشکیل لخته، انعقاد و ترومبوز >  داروهای برطرف کننده کم خونی >  مشتقات آهن   موارد مصرف ایرون سوکروز (ترکیب هیدروکسیدآهن 3 در سوکروز). درمان آنمی فقر آهن …

توضیحات بیشتر »

Irinotecan

Irinotecan ایرینوتکان طبقه بندی مارتیندل : آنتی نئوپلاستیک طبقه بندی درمانی : داروهای آنتی نئوپلاستیک >  داروهای آنتی نئوپلاستیک   موارد مصرف ایرینوتکان Irinotecan یک مشتق آلکالوئیدیی camptothecin است که از camptotheca acuminata حاصل می شود. مشتقات camptothecin مهار کننده های آنزیم توپوایزوماز I می باشند و بنابراین به صورت …

توضیحات بیشتر »

Irbesartan

Irbesartan ایربزارتان طبقه بندی مارتیندل : داروهای قلبی عروقی طبقه بندی درمانی : داروهای قلبی-عروقی >  داروهای مهارکننده سیستم رنین-آنژیوتانسین-آلدوسترون >  آنتاگونیست گیرنده آنژیوتانسین II   موارد مصرف ایربزارتان – درمان پرفشاری خون به تنهایی یا به همراه سایر داروهای کنترل پرفشاری خون – درمان نفروپاتی دیابتیک در بیماران مبتلا …

توضیحات بیشتر »

Ipratropium Bromide

Ipratropium Bromide ایپراتروپیوم بروماید طبقه بندی مارتیندل : گشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم طبقه بندی درمانی : داروهای اتونومیک >  مهارکننده های کلینرژیک ( آنتی کلینرژیک) >  داروهای آنتی موسکارینیک ها – ضد اسپاسم ها   موارد مصرف ایپراتروپیوم بروماید ايپراتروپيوم براي درمان انسداد برگشت پذيرراه هاي …

توضیحات بیشتر »

Ipratropium BR +Salbutamol Sulfate

Ipratropium BR +Salbutamol Sulfate طبقه بندی مارتیندل : گشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم طبقه بندی درمانی : داروهای اتونومیک >  مهارکننده های کلینرژیک ( آنتی کلینرژیک) >  داروهای آنتی موسکارینیک ها – ضد اسپاسم ها

توضیحات بیشتر »

Ipratropium + Fenterol

Ipratropium + Fenterol ایپراتروپیوم بروماید+فنوترول طبقه بندی مارتیندل : گشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم طبقه بندی درمانی : بدون طبقه بندی درمانی   موارد مصرف – گشادکننده برونش جهت درمان علامتی آسم و سایر بیماری ها مانند برونشیت مزمن و آمفیزم

توضیحات بیشتر »