پزشکان بدون مرز درمان
سرخط خبرها

Tizanidine

تيزانيدين موارد و مقدار مصرف: الف) اسپاستيسيتي عضلاني در بيماري MS و آسيب نخاع بزرگسالان: شروع با دوز 2 ميلي‌گرم روزانه و افزايش آن با توجه به پاسخ درماني هر 4- 3 روز است. حداكثر دوز مجاز 24 ميلي‌گرم روزانه 4- 3 بار در روز مي‌باشد. ب) اسپاسم دردناك عضلات …

توضیحات بیشتر »

Tiotropium Bromide

تیوتروپیوم بروماید موارد و مقدار مصرف: درمان نگهدارندة اسپاسم برونش در COPD، شامل برونشيت مزمن و آمفيزم بزرگسالان: يك كپسول (mcg 18) يك بار در روز با استفاده از Handihaler از راه دهان استنشاق مي‌شود. موارد منع مصرف و احتياط: موارد منع مصرف: حساسيت به آتروپين و مشتقات آن، ايپراتروپيوم …

توضیحات بیشتر »

Tinidazole

تينافاس (تينيدازول) مکانيسم اثر: اثر ضدپروتوزوآ: اثر دارواز طريق احيا جز نيترو به راديکال آزادميباشد. مکانيسم اثر بر ضد ژيارديا و آنتاموبا مشخص نيست فارماکوکينتيک جذب: سريع و کامل جذب مي‌ شود و تحت تأثير غذا قرار نمي‌ گيرد. پخش: دارو در تمام بافتها، شير مادر و مايعات بدن پخش …

توضیحات بیشتر »

Timolol Maleate

تيمولول موارد و مقدار مصرف: گلوکوم بزرگسالان: يک قطره از محلول 5/0 درصد يا 25/0%، 2ـ1 بار در روز در ملتحمه چکانده مي‌ شود. تداخل دارويي: تداخل خاصي مشاهده نشده است. ملاحظات اختصاصي: 1ـ در صورت جذب سيستميک عوارضي چون برادي کاردي و هيپوتانسيون پيش خواهد آمد. 2ـ دارو در …

توضیحات بیشتر »

Ticlopidine Hcl

تيکلوپيدين موارد و مقدار مصرف: كاهش احتمال سكته مغزي ناشي از لخته در بيماراني كه سابقه سكته مغزي دارند يا كسا ني كه آسپرين را تحمل نمينمايند بزرگسالان: mg250خوراكي دو بار در روز با غذا مصرف شود. مكانيسم اثر اثر آنتيترومبوتيك: تيكلوپ يدين با مهار آدنوزين دي فسفات باعث مهار …

توضیحات بیشتر »

Thyrotropin Alfa

تیروتروپین آلفا موارد و مقدار مصرف: الف) داروي كمكي تشخيصي به همراه تست تيروگلوبين سرم با يا بدون يد راديواكتيو جهت پيگيري بيماران مبتلا به كانسر تيروئيد ب) داروي كمكي به همراه يد راديواكتيو جهت از بين بردن بافت باقيماندة تيروئيد در بيماران مبتلا به كانسر تيروئيد كه تحت تيروئيد …

توضیحات بیشتر »

Theophylline

تئوفيلين موارد و مقدار مصرف: الف) رفع نشانه ‌هاي اسپاسم نايژه‌اي در بيماراني که به‌طور معمول تئوفيلين مصرف نمي‌ کنند و رفع سريع علائم حاد در آنها ضروري است مقدار حمله‌اي: دوز بارگزاري مقدار mg/kg 6 مصرف و پس از آن ، به ترتيب زير تجويز مي‌ شود: بزرگسالان غير …

توضیحات بیشتر »

Thalidomide

تالیدومید موارد و مقدار مصرف: الف) مالتيپل ميلوما تازه تشخيص داده شده بزرگسالان: 200 ميلي‌گرم خوراكي روزانه همراه با آب كافي، يك ساعت بعد از شام و ترجيحاً قبل از خواب مصرف شود. دگزامتازون خوراكي به ميزان 40 ميلي‌گرم روزانه در روزهاي 1 تا 4، 9 تا 12، 17 تا …

توضیحات بیشتر »

Tetracycline HCI (Systemic)

تتراسیکلین موارد و مقدار مصرف: الف) عفونتهاي ناشي از ارگانيسمهاي حساس بزرگسالان: g2ـ1 خوراکي به صورت منقسم در 2 تا 4 دوز کودکان بزرگتر از هشت سال: مقدار mg/kg/day 50ـ25 ، در مقادير منقسم، هر شش ساعت مصرف مي‌ شود. ب) عفونتهاي ساد ة پيشابراه ، گردن رحم يا رکتوم …

توضیحات بیشتر »

Tetrabenazine

تترابنازین موارد و مقدار مصرف: اختلالات حركتي ناشي از كرة هانتيگتون، كري پيري و حالات نورولوژيك مربوط به آن ابتدا مقدار 5/12 ميلي‌گرم دو بار در روز (در سالخوردگان mg/day 5/12) مصرف، و سپس با افزايش تدريجي مقدار مصرف به 25-5/12 ميلي‌گرم سه بار در روز مي‌رسد. حداكثر مقدار مصرف …

توضیحات بیشتر »

Testosterone Enantate

تستسترون موارد و مقدار مصرف: الف) کم کاري غدد جنسي در مردان بزرگسالان: mg 400 -50 عضلاني هر 4ـ2 هفته ب) تأخير در بلوغ پسران پسران: هر 4-2 هفته، مقدار 200-50 ميلي گرم، به مدت شش ماه، تزريق عضلاني مي‌شود. پ) سرطان غير قابل جراحي پستان بزرگسالان: هر 4-2 هفته، …

توضیحات بیشتر »

Teriparatide

تری پاراتاید موارد و مقدار مصرف: به منظور درمان استئوپروزيس در خانمهاي يائسه که ريسک بالايي براي شکستگي دارند، به منظور افزايش توده استخوان در مردان مبتلا به هايپوگناديسم که ريسک بالايي براي شکستگي دارند بزرگسالان: mcg 20 روزانه به صورت زير پوستي در بازو يا شکم. موارد منع مصرف …

توضیحات بیشتر »

Terfenadine

ترفنادين مکانيسم اثر: اثر آنتي هيستامين: اثر آنتي هيستامينها با هيستامين براي محلهاي گيرندة H1 هيستامين بر روي عضلات صاف ريه ، دستگاه گوارش، رحم و عروق بزرگ خوني رقابت مي‌ کنند. اين داروها با پيوند به گيرنده‌هاي سلولي از دستيابي هيستامين جلوگيري کرده و علائم آلرژيک ناشي از هيستامين …

توضیحات بیشتر »

Terbutaline Sulfate

تریوتالین مکانيسم اثر: اثر گشادکنندة نايژه : تربوتالين به طور مستقيم بر روي گيرنده‌هاي -Beta2 آدرنرژيک اثر مي‌ کند و با شل کردن عضلات صاف نايژه، اسپاسم نايژه و مقاومت راه تنفسي را کاهش مي‌ دهد. مصرف مقادير زياد دارو ممکن است موجب تحريک قلب و CNS شود. فارماکوکينتيک جذب: …

توضیحات بیشتر »

Terazosin Hcl

ترازوسين موارد و مقدار مصرف: الف) افزايش فشار خون متوسط و خفيف : بزرگسالان: با mg 1 خوراكي هنگام خواب شروع شود و براساس پاسخ بيمار ميزان دارو تنظيم گردد. محدودة پيشنهاد شده mg 5ـ1 روزانه و يا به صورت منقسم دو بار در روز مي‌باشد. در صورتي كه درمان …

توضیحات بیشتر »

Teniposide

تنیپوزاید موارد و مقدار مصرف: دوز و موارد مصرف ممكن است تغيير كند. در هر زمان منابع جديد پزشكي بايد مطالعه شود. لوكمي لنفوسيتيك حاد (ALL) كودكان: دوز مطلوب تعيين نشده است. پروتكل پيشنهاد شده توسط شركت سازنده عبارت است از mg/m2 165 از راه وريدي همراه سيتارابين mg/m2 300 …

توضیحات بیشتر »

Temozolomide

تموزولاميد موارد و مقدار مصرف: در درمان بيماران با آستروسيتوماي آناپلاستيك عود كننده و گيلوبلاستوماي مولتي فرم تازه تشخيص داده شده، به كار مي‌رود. در استروسيتوماي آناپلاستيك عود كننده دوز اوليه: روزانه mg/m2 150 براي 5 روز؛ سپس هر 28 روز تكرار مي‌شود. براساس پاسخ فاكتورهاي خوني، دوزهاي بعدي به …

توضیحات بیشتر »

Tamsulosin Hcl

تامسولوسين موارد و مقدار مصرف: هيپرتروفي خوش‌خيم پروستات : مردان : mg 4/0خوراكي يك بار در روز پس از غذا (در زمان يكسان) مصرف شود. در افرادي كه پس از 4-2 هفته پاسخ درماني مشاهده نمي‌شود مي‌توان ميزان دارو را به mg 8/0 يك بار در روز افزايش داد. در …

توضیحات بیشتر »

Tamoxifen Citrate

تاموکسيفن مکانيسم اثر: اثر ضد نئوپلاسم: مکانيسم دقيق اثر دارو مشخص نيست. تاموکسيفن ممکن است از طريق انسداد گيرنده‌هاي استروژن در سلولهاي توموري که براي رشد نياز به استروژن دارند، عمل کند. کمپلکس گيرندة استروژن تاموکسيفن ممکن است به داخل هسته سلول ت وموري انتقال يافته و در آنجا ساخت …

توضیحات بیشتر »

Tadalafil

تادالافيل موارد و مقدار مصرف: اختلالات نعوظ: بزرگسالان: mg 10 خوراكي تك دوز در مواقع لزوم و قبل از فعاليت جنسي مصرف شود. محدودة درماني (gm 20-5) براساس اثربخشي و تحمل بيمار مي‌باشد. بيشترين ميزان قابل مصرف در روز يك بار در روز مي‌باشد. تنظيم دوز: در صورتي كه ClCr …

توضیحات بیشتر »