پزشکان بدون مرز درمان
سرخط خبرها

Iron Sucrose

ونوفر (فرووین) موارد و مقدار مصرف: الف) آنمي كمبود آهن در بيماران مبتلا به نارسايي مزمن كليه كه همودياليز مي‌شوند بزرگسالان: mg 100 آهن المنتال به صورت وريدي از راه دياليز يا به صورت تزريق آهسته ( ml/min 1) يا به صورت انفوزيون ظرف 15 دقيقه در يك جلسة دياليز …

توضیحات بیشتر »

Irinotecan Hydrochloride

ایرینوتکان موارد و مقدار مصرف: خط اول درمان سرطان متاستاتيك كولوركتال همراه با 5- فلورواوراسيل (5-FU) و لكوورين رژيم 1: بزرگسالان: مقدار mg/m2 125 از راه تزريق وريدي طي 90 دقيقه، در روزهاي 1، 8، 15 و 22 مصرف شده و سپس لكوورين به ميزان mg/m2 20 به شكل بولوس …

توضیحات بیشتر »

Ipratropium Br/Salbutamol

ايپراتروپيوم برومايد (ایپراترکس) موارد و مقدار مصرف: الف) بيماري انسدادي مزمن ريه (COPD) بزرگسالان: 2 پاف 4 بار در روز از اسپري به صورت استنشاقي استفاده شود. مي‌توان در صورت نياز ميزان مصرف را افزايش داد ولي بيشترين ميزان مصرف در 24 ساعت نبايد از 12 پاف بيشتر شود. موارد …

توضیحات بیشتر »

Iopromide

لوپرامید موارد و مقدار مصرف: حداكثر مقدار يُد توصيه شده 86 گرم مي‌باشد. دوز دارو براساس سن، وزن، سايز رگ و سرعت جريان خون در رگ متفاوت مي‌باشد. آئورتوگرافي و آنژيوگرافي احشائي: داخل عروقي (mg iodine/ml370): حجم و سرعت تجويز براساس سرعت جريان خون و خصوصيات اختصاصي عروق مورد مطالعه …

توضیحات بیشتر »

Interferon Gama-1b

اینترفرون گاما-1ب موارد و مقدار مصرف: کاهش احتمال بروز وشدت عفونت در بيماري گرانولوماتوز مزمن و استئوپتروس يس بزرگسالان وكودكان بزرگتر از 1 سال : mcg/m2 50 در بيماران داراي سطح بدن ب يشتر از m2 5/0 ، mcg/kg/m2 5/1 در بيماران داراي سطح بدن کمتر يا مساوي m 2 …

توضیحات بیشتر »

Interferon beta-1a

ربيف (سينووکس) موارد و مقدار مصرف: الف) كاهنده سرعت پيشرفت ناتواني فيزيكي و كاهنده تعداد حملات بيماري مولتيپل اسكلروزيس آوونكس و سيناوكس بزرگسالان: 30 ميكروگرم عضلاني يكبار در هفته ربيف بزرگسالان: دارو با دوز 8/8 ميكروگرم، زير جلدي 3 بار در هفته آغاز و به مدت 2 هفته با اين …

توضیحات بیشتر »

Insulin Glargine

لانتوس موارد و مقدار مصرف: الف) كنترل ديابت تيپ 1 در بيماراني كه به انسولين پايه (طولاني اثر) براي كنترل قند خون خود نياز دارند بزرگسالان و كودكان بالاي 6 سال: دوز دارو به صورت فردي تنظيم مي‌شود. دارو به صورت زيرجلدي و يك بار در روز تزريق مي‌شود (هر …

توضیحات بیشتر »

Insulin (Regular)

انسولین رگولار موارد و مقدار مصرف: الف ) كنترل كتواسيدوز ديابتي متوسط تا شديد يا افزايش قند خون هيپراسمولار بزرگسالان بالاتر از 20 سال : ابتدا يك دوز بارگزاري به ميزان unit/kg15/0 وريدي و سپس unit/kg/h1/0 به‌صورت انفوزيون وريدي تجويز مي‌گردد. هنگامي كه سطح قند بهmg/dl 300-250 رسيد سرعت انفوزيون …

توضیحات بیشتر »

Influenza Virus Vaccine

واکسن آنفولانزا موارد و مقدار مصرف: پيشگيري از آنفلوانزا (سويه‌هاي موجود در واكسن) در افراد پرخطر بزرگسالان وكودكان 9 ساله و بزرگتر: يك دوز از واكسن كه حاوي ml 5/0 است به صورت عضلاني تزريق مي‌شود. كودكان 8-3 ساله: 1 تا 2 دوز از واكسن (هر دوز شامل ml 5/0) …

توضیحات بیشتر »

Infliximab

رمیکید موارد و مقدار مصرف: الف) بيماري كرون متوسط تا شديد بزرگسالان وكودكان 6 سال به بالا: mg/kg 5 از دارو به صورت انفوزيون وريدي (ظرف حداقل 2 ساعت) به صورت رژيم Induction در هفته‌هاي صفر، 2 و 6 تزريق مي‌شود و سپس رژيم نگهدارنده به صورت mg/kg 5 از …

توضیحات بیشتر »

Imipenem/Cilastatin

سيلانم موارد و مقدار مصرف: الف) عفونتهاي شديد دستگاه تنفس تحتاني، استخوان، شکم، ادراري – تناسلي، مفصل، پوست و بافتهاي نرم و نيز سپتي سمي باکتريايي ناشي از آسينتوباکتر، انتروکوک، استافيلوکوک، استرپتوکوک، اشرشياکلي، هموفيلوس، کلبسيلا، مورگانلا، پروتئوس، انتروباکتر، سودوموناس آئروژينوزا و باکتريوئيدها مانند B. fragilis بزرگسالان بيش از 70کيلوگرم: mg …

توضیحات بیشتر »

Imiglucerase

ایمیگلوسراز موارد و مقدار مصرف: درمان بيماري گوشه تيپ يك در اطفال و بزرگسالان دوز: دارو به صورت انفوزيون وريدي در عرض يك تا دو ساعت تجويز مي‌شود. دوز اولية دارو مي‌تواند به صورت u/kg 5/2 سه بار در هفته يا u/kg 60 هر دو هفته يك بار باشد. طريقة …

توضیحات بیشتر »

Imatinib

ايماتيب موارد منع مصرف و احتياط: موارد منع مصرف: سابقه حساسيت به دارو يا اجزائ فرمولاسيون موارد احتياط: نارسايي کبدي تداخل دارويي استامينوفن ممکن است باعث افزايش ريسک سميت کبدي شود. بيمار را پايش نماييد. داروهايي که سيتوکروم P450 را القا مي‌کنند مانند کاربامازپين، دگزامتازون، فني تويين، فنوباربيتال، ريفامپين ممکن …

توضیحات بیشتر »

Ifosfamide

هولوکسان موارد و مقدار مصرف: توجه: موارد و مقدار مصرف اين دارو ممكن است تغيير يابد. براي به‌دست آوردن اطلاعات جدديد به منابع پزشكي مراجعه كنيد. سرطان بيضه: (به همراه ساير داروهاي آنتي‌نئوپلاستيك به عنوان خط سوم درمان كموتراپي)، سرطان ريه، هوچكين و لنفوم بدخيم، سرطان گاستريك و پانكراس، كارسينوم …

توضیحات بیشتر »

Hydroxyurea

هيدروکسي اوره موارد و مقدار مصرف: توجه: موارد و مقدار مصرف اين دارو ممكن است تغيير يابد. براي كسب اطلاعات جديد به منابع پزشكي مراجعه شود. الف) تومورهاي جامد:‌ بزرگسالان: mg/kg80 خوراكي به صورت تك دوز هر 3 روز و يا mg/kg30-20 به‌صورت تك دوز روزانه مصرف شود. ب) سرطان‌هاي …

توضیحات بیشتر »

Hydroxy Progesterone Caproate

هیدروکسی پرژسترون موارد و مقدار مصرف: الف) سقط عادتي (به دليل كمبود پروژسترون) mg 500-250 از دارو هفتگي به صورت عضلاني تزريق مي‌گردد. درمان در ماههاي اوليه بارداري و در برخي موارد به مدت طولاني‌تر صورت گيرد. ب) سقط قابل پيش‌بيني (Imminent) درمان به صورت mg 500، 3-2 بار در …

توضیحات بیشتر »

Hydroxyethyl Starch

ونوفوندین موارد و مقدار مصرف: الف) افزايش حجم پلاسما بزرگسالان: ميزان ml 1000-500 (تا حداكثر ml/day 1500) يا ml/kg 20 در روز (تا حداكثر ml/day 1500) تجويز مي‌گردد. ب) لكوفرز بزرگسالان: مقدار ml 700-250 تجويز مي‌شود. نكته: لازم است قبل از استفاده، ضد انعقاد سيترات افزوده شود. موارد منع مصرف …

توضیحات بیشتر »

Hydroxychloroquine Sulfate

هیدروکسی کلروکین سولفات موارد و مقدار مصرف: الف) پيشگيري حمايتي از حملات مالاريا بزرگسالان: مقدار 400 ميلي‌گرم (معادل 310 ميلي گرم ماده مؤثره) هر هفته دقيقاً سرساعت و زمان معين به صورت خوراكي مصرف مي‌شود (مصرف دارو 4-2 هفته قبل از ورود به منطقه آندميك شروع مي‌شود و به مدت …

توضیحات بیشتر »

Hydroquinone

هیدروکینون موارد و مقدار مصرف: زيادي رنگدانه پوست در مواردي مانند كك و مك، كلوآسماي غيرفعال، لنتيگوي دوران پيري يك لايه نازك از كرم يا لوسيون دو بار در روز (صبح و شب) بر روي موضع ماليده مي‌شود. مصرف اين دارو بايد به ناحيه‌اي محدود گردد كه وسعت آن معادل …

توضیحات بیشتر »

Hydrocortisone (Systemic)

هيدروکورتيزون موارد منع مصرف و احتياط: موارد منع مصرف: عفونت‌هاي قارچي سيستميك حساسيت مفرط نسبت به اجزاي اين فرآورده، نوزادان نارس (هيدروكورتيزون سديم سوكسينات). موارد احتياط: هيدروكورتيزون سديم فسفات يا سوكسينات در موارد زير با احتياط مصرف شوند: سابقه سكته قلبي، ديورتيكوليت، كوليت اولسراتيو، سابقه آناستوموز روده‌اي، هرپس سيمپلكس چشمي، …

توضیحات بیشتر »