پزشکان بدون مرز درمان
سرخط خبرها

Botulinum T

بوتولینیوم موارد و مقدار مصرف: الف) ديستوني گردن بزرگسالان: از راه عضلاني، به طور متوسط ميزان 236 واحد (300-198 واحد) در نقاط مختلف عضلات درگير، در بيماراني كه قبلاً با توكسين بوتولينيوم درمان شده‌اند، تزريق مي‌گردد. دوز شروع، در بيماراني كه قبلاً تحت درمان با اين دارو نبوده‌اند، پايين‌تر است. …

توضیحات بیشتر »

Bortezomib

بورتزومیب موارد و مقدار مصرف: درمان مالتيپل ميلوما در بيماراني كه علي‌رغم يك دوره درمان قبلي همچنان بيماري آنها پيشرفت مي‌كند بزرگسالان: mg/m2 3/1 به صورت بولوس وريدي دو بار در هفته براي دو هفته (روزهاي 1، 4، 8 و 11) تجويز شده و سپس يك دورة 10 روزه (روزهاي …

توضیحات بیشتر »

Bleomycin Sulfate

بلئومایسین سولفات موارد و مقدار مصرف: توجه: موارد و مقدار مصرف بلئومايسين همواره در حال تغيير است. براي اطلاع از موارد جديد، بايد به منابع پزشكي مراجعه شود. الف) لنفومهاي هوچكين و غيرهوچكين، كارسينوم سلولهاي سنگفرشي، كارسينوم بيضه بزرگسالان: مقدار IU/m2 20- 10 يا U/kg 5/0- 25/0 يك يا دو …

توضیحات بیشتر »

Biperiden

بیپریدین موارد و مقدار مصرف: الف) اختلالات اكستراپيراميدال بزرگسالان: از راه خوراكي، مقدار mg/day6-2 در مقادير منقسم (دو يا سه بار) برحسب شدت بيماري، تجويز مي‌شود. مقدار مصرف معمول اين دارو mg/day2، يا 2 ميلي گرم از طريق تزريق عضلاني يا وريدي هر نيم ساعت است و مقدار مصرف نبايد …

توضیحات بیشتر »

Bismuth Subcitrate

بيسموت ساب سيترات موارد و مقدار مصرف: زخم خوشخيم معده و اثنيعشر بزرگسالان: دو قرص دو بار در روز و يا يك قرص چهار بار در روز مصرف مي‌شود. مدت درمان 28 روز است و در صورت لزوم 28 روز ديگر تكرار مي‌شود. مقدار نگهدارنده توصيه نمي‌شود، ولي مي‌توان دورة …

توضیحات بیشتر »

Beclomethasone Dipropionate

بکلامتازون موارد و مقدار مصرف: الف) ‌آسم وابسته به کورتيکواستروئيد استنشاق دهاني (oral inhalation): بزرگسالان و كودكان بالاي 12 سال : در كساني كه قبلاً از برونكود يلاتورها استفاده مي‌كردند، 80-40 ميكروگرم دو بار در روز. در كساني كه قبلاً كورتيكو استروئيد استنشاقي استفاده مي‌كردند، 160-40 ميكروگرم دوبار در روز، …

توضیحات بیشتر »

Bethanechol chloride

بتانکول کلراید موارد و مقدار مصرف: احتباس ادرار غيرانسدادي حاد بعد از اعمال جراحي يا بعد از زايمان، عدم وجود تونوس مثانه با منشأ عصبي، همراه با احتباس ادرار، شل شدن عضلات شكم، مگاكولون بزرگسالان: مقدار 50-10 ميلي‌گرم 4-2 بار در روز مصرف مي‌شود. بعضي از بيماران ممكن است در …

توضیحات بیشتر »

Betaxolol

بتاکسولول موارد و مقدار مصرف: زيادي فشار داخل چشم ، گلوكوم مزمن با زاويه باز بزرگسالان: 2-1 قطره از محلول دو بار در روز در چشم مبتلا چكانده مي‌شود. مكانيسم اثر اين دارو يك مهاركننده گيرندهاست كه اثر قابل توجهي در تثبيت غشاي سلولي (بيحسي موضعي) ‌ندارد و فاقد اثر …

توضیحات بیشتر »

Betamethasone Valerate (T)

بتامتازون موارد و مقدار مصرف: توجه: N-Betamethasone حاوي نئومايسين است و در درمان التهابهاي پوستي همراه با عفونت ثانويه مصرف مي‌شود. درماتوزهاي پاسخ‌دهنده به كورتيكواستروئيدها بزرگسالان و كودكان: اشكال كرم، لوسيون يا پماد، 4-1 بار در روز بر روي پوست ماليده مي‌شوند. روش تجويز (بتامتازون موضعي) : ‌فرم موضعي براي …

توضیحات بیشتر »

Beractant

براکتانت موارد و مقدار مصرف: پيشگيري و درمان سندرم زجر تنفسي (RDS) در نوزادان نارس نوزادان: 100 ميلي‌گرم فسفوليپيد به ازاي هر كيلوگرم وزن هنگام تولد (ml/kg 4) از طريق تزريق داخل تراشه در عرض 15 دقيقه پس از تولد جهت پيشگيري يا در عرض 8 ساعت پس از تولد …

توضیحات بیشتر »

Benzoyl Peroxide

بنزوئیل پروکساید فارماكوكينتيك: جذب: از راه پوست جذب ميشود. متابوليسم: در پوست به اسيد بنزوييك متابوليزه ميشود. دفع: به صورت بنزوآت از ادرار دفع ميشود. موارد منع مصرف و احتياط: موارد منع مصرف: حساسيت مفرط به دارو، مصرف بر روي پلكها، لبها، غشاهاي مخاطي، ‌و پوست ملتهب و زخمي. موارد …

توضیحات بیشتر »

Beclomethasone Dipropionate

بکلامتازون موارد و مقدار مصرف: الف) ‌آسم وابسته به کورتيکواستروئيد استنشاق دهاني (oral inhalation): بزرگسالان و كودكان بالاي 12 سال : در كساني كه قبلاً از برونكود يلاتورها استفاده مي‌كردند، 80-40 ميكروگرم دو بار در روز. در كساني كه قبلاً كورتيكو استروئيد استنشاقي استفاده مي‌كردند، 160-40 ميكروگرم دوبار در روز، …

توضیحات بیشتر »

Baclofen

باکلوفن موارد و مقدار مصرف: اسپاسم در اسكلروز مولتيپل يا ضايعات نخاعي ديگر بزرگسالان: ابتدا، مقدار 5 ميلي گرم سه بار در روز به مدت سه روز مصرف مي‌شود. بعد از آن، برحسب پاسخ بيمار، ‌هر سه روز يكبار مقدار mg/day15 به مقدار مصرف اضافه مي‌شود ‌تا حداكثر مقدار مصرف …

توضیحات بیشتر »

Azithromycin (As Dihydrate)

آزیترومایسین موارد و مقدار مصرف: الف) تشديد COPD ناشي از عفونت باکتريايي حاد ناشي از هموفيلوس آنفلوانزا، موراکسلا کاتاراليس، استرپتوکوک پيوژنس، استرپتوکوک آگالاکتيه، درمان خط دوم فارنژيت يا تونسيليت ناشي از استرپتوکوک پيوژنس بزرگسالان و نوجوانان بزرگتر از 16 سال: ابتدا 500 ميليگرم در روز اول دريافت کرده و سپس …

توضیحات بیشتر »

Atropine Sulfate (Systemic)

آتروپین سولفات موارد و مقدار مصرف: الف)‌ براديكاردي علامتي، براديآريتمي (ريتمهاي اتصالي يا فراري) (junctional or escape rhythm) بزرگسالان: مقدار 1-5/0 ميليگرم تزريق وريدي و بعد از آن هر 3 تا 5 دقيقه ، تا حداكثر مقدار mg/kg03/0 مصرف مي‌شود. مقادير كمتر (كمتر از 5 /0 ميليگرم) ممكن است موجب …

توضیحات بیشتر »

Atracurium Besylate

آتراکوريوم فارماكوكينتيك: جذب: زمان لازم براي شروع اثر دارو 2 دقيقه است و انسداد عصبي ـ عضلاني طي 5-3 دقيقه به حداكثر مي رسد. اين ميزان حداكثر، با افزودن مقدار مصرف، افزايش مي‌يابد. تكرار مصرف دارو اثر تجمعي ندارد و زمان بازگشت از اثر دارو را نيز تغيير نمي‌دهد. پس …

توضیحات بیشتر »

Atorvastatin

آتورواستاتين موارد و مقدار مصرف: الف) درمان کمکي همراه رژيم غذايي جهت کاهش LDL، کلسترول، آپوليپوپروتئين B و تري گليسريد و افزايش HDL در بيماران مبتلا به هايپرکلسترولمي اوليه (موارد هتروزيگوت فاميلي و غير فاميلي) و ديس‌ليپيدمي مختلط (تيپ IIa و IIb ) ؛ درمان کمکي همراه رژيم غذايي در …

توضیحات بیشتر »

Atenolol

آتنولول فارماكوكينتيك: جذب: حدود 60-50 درصد از يك مقدار مصرف جذب مي‌شود. اثر اين دارو بر روي ضربان قلب معمولاً طي 60 دقيقه ظاهر مي‌شود. اوج اثر آن طي 4-2 ساعت باقي مي‌ماند. اثر كاهنده فشار خون آتنولول تا 24 ساعت باقي مي‌ماند. پخش: در بيشتر مايعات و بافتهاي بدن، …

توضیحات بیشتر »

Asparaginase

آسپاراژيناز موارد و مقدار مصرف: درمان لوسمي لنفوسيتيك حاد (ALL) بزرگسالان و كودكان : هنگامي كه به تنهايي تجويز مي‌شود، مقدار lu/kg/day200 به مدت 28 روز تزريق وريدي مي‌شود. در تركيب با داروهاي ديگر، مقدار مصرف برحسب افراد تغيير مي‌كند. موارد منع مصرف و احتياط: موارد منع مصرف: سابقة واكنشهاي …

توضیحات بیشتر »

Aristospan 5 mg (Triamcinolone Hexacetonide Injection 5 mg)

تریامسینولون موارد و مقدار مصرف: بیماریهای روماتیسمی درمان علامتی اختلالات التهابی و آلرژیک در سرکوب کردن سیستم ایمنی. درمان جایگزین در بیماریهای نارسایی غدد فوق کلیوی هيپرپلازي‌ مادرزادي‌ آدرنال‌ ادم‌ مغزي‌ موارد منع مصرف و احتياط: در پيشگيري‌ از سندرم‌زجر تنفسي‌ نوزادان‌، در صورت‌ وجودآمنيونيت‌، عفونت‌ يا تب‌، عفونت‌ با …

توضیحات بیشتر »